Site Kullanımı

COPYRIGHT © 2017 Didosh Home. Didem Ilter Coşkuner. BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR.

Didoshome.com’da yayınlanan içeriklerin her hakkı saklıdır. Sitedeki hiçbir yazı, grafik ve/veya resim ve fotograflar üçüncü kişiler tarafindan izinsiz kullanılamaz veya bu resim ve içerikler başka mecralarda izinsiz yayınlanamaz. Didosh Home ve işbu didoshome.com sitesinin tüm hakları Didosh Home adı ile Didem Ilter Coşkuner' e aittir.

Siteyi kullanmadan önce aşağıdaki şartları okuyunuz:

1. Site’ye üyelik, aşağıda yazılı koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir:

Didosh Home ve/veya Didem Ilter Coşkuner   bu yazılı kosullar da dahil olmak uzere site ve site bağlantılı sunulan hizmetleri, ürünleri sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, didoshome.com'un yayınına ara verme, is bu sitenin yayını tamamen durdurma ve/veya en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutar. Didosh Home ve Didem Ilter Coşkuner'in site kullanım sartları üzerinde yapacağı değişiklikler, sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından site’ye herhangi bir bicimde ve sekilde girilmesi ve/veya   kullanılması ile birlikte kabul edilmiş sayilir. Site’ye üyelik formunu dolduran ve formu Didosh Home/Didem Ilter Coskuner tarafından kabul edilen gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler.

Site’ye giriş yapan, site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler-site kullanani bu sayfada düzenlenmiş olan Didosh Home/didoshome.com/Didem Ilter Coskuner web sitesi kullanım sartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. "Kullanıcı" adi/ismi, üye olarak veya herhangi bir şekilde siteye giriş yapip ziyaret eden, inceleyen (bu bilgisayar laptop cep telefonu tablet vb olabilir) herhangi bir elektronik erisim vasitasiyla site’ye bağlanmış olan ve/veya site üzerinden elektronik bilgi alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

2. Didosh Home'un site üzerinden vereceği hizmet, didoshome.com online alış-veriş sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, didosh home firmasinin stok durumunun uygun olması halinde belirlenen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından kayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

3. Didosh Home (Didem Ilter Coşkuner), sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği üyeler ve kullanıcılar tarafından dikkate alınmalıdır.

Didosh Home-Didem Ilter Coskuner-didosh.com , dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Didoshome.com 'da bulunan içeriklerin(yazı ve/veya görsel, logolar, işaret ve sayfa düzeni) hakkı Didem Ilter Coşkuner'in mülkiyetindedir. sitede var olan her türlü icerigin kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayınlanması, internet üzerinden veya diğer bir medya araciligiyle dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Didosh Home-Didem Ilter Coskuner-didoshome.com, sözleşmeye aykiri haksız fiil, ya da başkaca sebeplerden, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Didem Ilter Coskuner, dilediği zaman bu sözleşmeyi onceden bildirmeden feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya üyenin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür.

Didosh Home-Didem Ilter Coskuner-didoshome.com herhangi bir sebeple ya da kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve Üyeler, site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcıların siteye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veye yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Didem Ilter Coskuner'in veya didoshome.com'un sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Didem Ilter Coskuner'in veya didoshome.com'un hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

Didosh Home site kullanım koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden kullanıcıların siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse kurallara aykırı hareket edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site’nin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri gibi kötü amaçlı yazılımlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların, üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Didosh Home'un ve/veya Didem Ilter Coskuner'in ve/veya didoshome.com’ un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Didosh Home’ dan veya Didem Ilter Coskuner'den veya didosh.com’ dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

"WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYE OLMA SÖZLEŞMESİ" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Eskisehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şahsıma ait bildirmiş olduğum, işbu form ile yazılı olarak verdiğim bilgiler ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde tarafınıza sağladığım tüm kişisel verilerimin;6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi kapsamında, kampanya, indirim gibi. bilgilendirme maksatlı olmak üzere ve Didosh Home ve didoshome.com web sitesi kapsamında Didem Ilter Coşkuner ile grup şirketleri, iş ortakları, çalıştığı tüm kurumlara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, satış tarihçesi oluşturmak, fatura oluşturmak, fatura kesmek, üyelik hesabına sadakat kartını tanımlamak, sadakat kartı veya basılı iletişim materyalleri iletmek, ürün teslim etmek, e-fatura göndermek, newsletter göndermek, promosyon ve sair çeşitli kampanyalar hakkında bilgilendirmek, pazarlama iletişimi yapmak, müşteri analizi yapmak, müşteri sadakatini artırmak, özel üretim yapmak ve benzeri amaçlar için işlenmesine ve söz konusu veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Didosh Home ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi ile Didosh Home' un hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla işlenmesine, kullanılmasına, gerekli görülmesi halinde, tüm Didosh Home iliskili iştirakleri ile yalnızca veri işleme amacının gerektirdiği ve/veya arşivleme amacı ve sunulan hizmetin gerektirdiği durumlar kapsamında aktarılmasına Didosh Home-Didem Ilter Coskuner ve iştiraklerinin ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerinin gerektirdiği durumlarda üçüncü kişi iş ortakları, hizmet / destek / danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar / şirketler, tedarikçiler, tüm Didosh Home - Didem Ilter Coşkuner iştiraklerinin ortakları, şirket yetkilileri, bankalar, fonlar, şirketler ve sair üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmasına; (a) kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verilerim işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verimin işleme amacını ve verilerimin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve (e) kişisel verilerim eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme ve (f) kişisel verilerimin kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramam durumunda tazminat talep etme haklarımı saklı tutmak kaydıyla, açık şekilde rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Eskişehir Web Tasarım